Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 1, Sayı 1 (2016): SineFilozofi 1. Sayı Sanat Olarak Sinema – Rudolf Arnheim Öz   PDF
Didem Mutlu
 
Cilt 2, Sayı 4 (2017): SineFilozofi 4. Sayı Sarı Sıcak Filminin Yönetmeni Fikret Reyhan ile Söyleşi Öz   PDF
Serdar Öztürk
 
Cilt 1, Sayı 1 (2016): SineFilozofi 1. Sayı SineFilozofi Manifestosu Öz   PDF
- -
 
Cilt 1, Sayı 2 (2016): SineFilozofi 2. Sayı Sinefilozofi: Kurosawa’nın Düşler’inde Sinefilozofik Bir Yolculuk… - Serdar Öztürk Ayrıntılar   PDF
Burak Medin
 
Cilt 3, Sayı 5 (2018): SineFilozofi 5. Sayı Sinema Felsefesine Giriş: Film-Yapımı Felsefe – Serdar Öztürk - İnceleyen: Süreyya Çakır Öz   PDF
Süreyya Çakır
 
Cilt 1, Sayı 2 (2016): SineFilozofi 2. Sayı Sinema Sanatı – Élie Faure Ayrıntılar   PDF
Fırat Osmanoğulları
 
Cilt 2, Sayı 3 (2017): SineFilozofi 3. Sayı Sinema Teorisine Giriş - Robert Stam Öz   PDF
Eda Arısoy
 
Cilt 2, Sayı 3 (2017): SineFilozofi 3. Sayı Sinema ve Felsefe İlişkisi Üzerine Öz   PDF
Serdar Öztürk
 
Cilt 1, Sayı 2 (2016): SineFilozofi 2. Sayı Sinema ve Modernlik – John Orr Ayrıntılar   PDF
Sarper Bütev
 
Cilt 1, Sayı 2 (2016): SineFilozofi 2. Sayı Sinemada Gerçeklik ve Estetik İlişkisi Bağlamında Dekadan Bakış Açısı ve Çirkin Öz   PDF
Selçuk Ulutaş
 
Cilt 3, Sayı 5 (2018): SineFilozofi 5. Sayı Sinemada Zaman: Ritmik Tasarım; Türbülans ve Akış – Yvette Biro - İnceleyen: Ulaş Işıklar Öz   PDF
Ulaş Işıklar
 
Cilt 3, Sayı 5 (2018): SineFilozofi 5. Sayı Sinematek/Sinema Evi’nin Haberi Gelen Heyecanı Öz   PDF
Jak Şalom
 
Cilt 1, Sayı 1 (2016): SineFilozofi 1. Sayı Sinematografi Kuram ve Uygulama - Blain Brown Öz   PDF
Serdar Sabuncu
 
Cilt 2, Sayı 4 (2017): SineFilozofi 4. Sayı Sinematografik Masal – Jacques Ranciére Öz   PDF
Semra Civelek
 
Cilt 1, Sayı 1 (2016): SineFilozofi 1. Sayı Sinemaya Sanat Ontolojisinden Bakmak Öz   PDF
Sarper Bütev
 
Cilt 2, Sayı 4 (2017): SineFilozofi 4. Sayı Tarkovski-İçsel Uzamdan Gelen Şey - Slavoj Zizek Öz   PDF
Çiğdem Aslantaş
 
Cilt 2, Sayı 3 (2017): SineFilozofi 3. Sayı Tayfun Pirselimoğlu İle Söyleşi Ayrıntılar   PDF
Serdar Öztürk, Sarper Bütev
 
Cilt 3, Sayı 5 (2018): SineFilozofi 5. Sayı The Amazing, Performing Film: Some Propositions Öz   PDF
Adrian Martin
 
Cilt 2, Sayı 4 (2017): SineFilozofi 4. Sayı The Ashes of Pasolini Öz   PDF   PDF (English)
Gary Zabel
 
Cilt 1, Sayı 1 (2016): SineFilozofi 1. Sayı The Manifesto of SineFilozofi Öz   PDF
- -
 
Cilt 3, Sayı 5 (2018): SineFilozofi 5. Sayı The Post’ta Kadın Gazeteci İmajı ve “Özgür Basın” Miti Öz   PDF
Barışkan Ünal
 
Cilt 2, Sayı 3 (2017): SineFilozofi 3. Sayı Thesus’un Sinemadaki Distopik Yolculuğu ve Dönüşümü Üzerine Öz   PDF
Dilar Diken Yücel
 
Cilt 2, Sayı 3 (2017): SineFilozofi 3. Sayı Tragedyanın Özündeki Dionysosçu Bilgelik Ve Sinemadaki İzleri Öz   PDF
Çağdaş Emrah Çağlıyan
 
Cilt 2, Sayı 3 (2017): SineFilozofi 3. Sayı Upon the System and Human Comprehension in "The Matrix Trilogy": Trilogy of Knowledge, Change and Reality Öz   PDF (English)
Devrim Özkan
 
Cilt 3, Sayı 5 (2018): SineFilozofi 5. Sayı Uzaylı Olarak ‘Öteki’: Yasak Bölge 9 Filminin Post-kolonyal Kavramlar ile Okunması Öz   PDF
Ece Vitrinel
 
Toplam 86 ögeden 51 - 75 arası << < 1 2 3 4 > >>