Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 3, Sayı 6 (2018): Sinefilozofi 6. Sayı Modernist Estetik: Türkiye’de Sanat Sineması Tarihine Giriş (1896-2000) - Ali Karadoğan Ayrıntılar   PDF
Sezen Gürüf Başekim
 
Cilt 1, Sayı 2 (2016): SineFilozofi 2. Sayı Montajın İmkânları ile “Kaosu” Düşünmek Öz   PDF
Kıvanç Süleyman Türkgeldi
 
Cilt 2, Sayı 3 (2017): SineFilozofi 3. Sayı On The Relationship Between Cinema and Philosophy Öz   PDF (English)
Serdar Öztürk
 
Cilt 2, Sayı 4 (2017): SineFilozofi 4. Sayı Pelin Esmer İle Söyleşi Ayrıntılar   PDF
Aydan Özsoy, Serdar Öztürk
 
Cilt 3, Sayı 5 (2018): SineFilozofi 5. Sayı Politik Film, Üçüncü Sinema’nın Diyalektiği - Mike Wayne İnceleyen: Ahmet Dönmez Öz   PDF
Ahmet Dönmez
 
Cilt 2, Sayı 3 (2017): SineFilozofi 3. Sayı Popüler Romanlardan Yeşilçam Melodramlarına Bir Uyarlama Örneği: Hıçkırık Öz   PDF
Süreyya Çakır
 
Cilt 3, Sayı 5 (2018): SineFilozofi 5. Sayı Psikanalitik Yaklaşım Açısından Baba-Oğul İlişkisi: Gişe Memuru ve Beş Vakit Filmleri Öz   PDF
Semih Salman
 
Cilt 3, Sayı 6 (2018): Sinefilozofi 6. Sayı Richard Linklater’ın Uyuşuk Filmi ve Antik Yunan Perspektifinden Bir Kamusal Alan Çözümlemesi Öz   PDF
Özge Nilay Erbalaban Gündüz
 
Cilt 1, Sayı 2 (2016): SineFilozofi 2. Sayı Roy Armes- Sinema ve Gerçeklik Ayrıntılar   PDF
İclal Can
 
Cilt 1, Sayı 1 (2016): SineFilozofi 1. Sayı Sanat Olarak Sinema – Rudolf Arnheim Öz   PDF
Didem Mutlu
 
Cilt 2, Sayı 4 (2017): SineFilozofi 4. Sayı Sarı Sıcak Filminin Yönetmeni Fikret Reyhan ile Söyleşi Öz   PDF
Serdar Öztürk
 
Cilt 3, Sayı 6 (2018): Sinefilozofi 6. Sayı Siborg-Oluş'a Dair Sinematografik Fanteziler Öz   PDF
Anneke Smelik, Deniz Kurtyılmaz
 
Cilt 1, Sayı 1 (2016): SineFilozofi 1. Sayı SineFilozofi Manifestosu Öz   PDF
- -
 
Cilt 1, Sayı 2 (2016): SineFilozofi 2. Sayı Sinefilozofi: Kurosawa’nın Düşler’inde Sinefilozofik Bir Yolculuk… - Serdar Öztürk Ayrıntılar   PDF
Burak Medin
 
Cilt 3, Sayı 6 (2018): Sinefilozofi 6. Sayı Sinema Felsefe Sempozyumu Üzerine Ayrıntılar   PDF
Işkın Özbulduk Kılıç, Esra Güngör Kılıç, Eda Çalışkan
 
Cilt 3, Sayı 5 (2018): SineFilozofi 5. Sayı Sinema Felsefesine Giriş: Film-Yapımı Felsefe – Serdar Öztürk - İnceleyen: Süreyya Çakır Öz   PDF
Süreyya Çakır
 
Cilt 1, Sayı 2 (2016): SineFilozofi 2. Sayı Sinema Sanatı – Élie Faure Ayrıntılar   PDF
Fırat Osmanoğulları
 
Cilt 2, Sayı 3 (2017): SineFilozofi 3. Sayı Sinema Teorisine Giriş - Robert Stam Öz   PDF
Eda Arısoy
 
Cilt 2, Sayı 3 (2017): SineFilozofi 3. Sayı Sinema ve Felsefe İlişkisi Üzerine Öz   PDF
Serdar Öztürk
 
Cilt 1, Sayı 2 (2016): SineFilozofi 2. Sayı Sinema ve Modernlik – John Orr Ayrıntılar   PDF
Sarper Bütev
 
Cilt 1, Sayı 2 (2016): SineFilozofi 2. Sayı Sinemada Gerçeklik ve Estetik İlişkisi Bağlamında Dekadan Bakış Açısı ve Çirkin Öz   PDF
Selçuk Ulutaş
 
Cilt 3, Sayı 5 (2018): SineFilozofi 5. Sayı Sinemada Zaman: Ritmik Tasarım; Türbülans ve Akış – Yvette Biro - İnceleyen: Ulaş Işıklar Öz   PDF
Ulaş Işıklar
 
Cilt 3, Sayı 5 (2018): SineFilozofi 5. Sayı Sinematek/Sinema Evi’nin Haberi Gelen Heyecanı Öz   PDF
Jak Şalom
 
Cilt 1, Sayı 1 (2016): SineFilozofi 1. Sayı Sinematografi Kuram ve Uygulama - Blain Brown Öz   PDF
Serdar Sabuncu
 
Cilt 2, Sayı 4 (2017): SineFilozofi 4. Sayı Sinematografik Masal – Jacques Ranciére Öz   PDF
Semra Civelek
 
Toplam 100 ögeden 51 - 75 arası << < 1 2 3 4 > >>