Yayın İlkeleri

Dergi Hakkında

SineFilozofi akademik hakemli bir e-dergidir. Yılda iki kez yayınlanır. Yazı dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergi sinema ve felsefe alanlarında çalışan her kesimin üretimine, katkısına açıktır.

Derginin Yayın İlkeleri

  1. Dergi farklı bölümleri aracılığıyla sinema ve felsefe alanlarını buluşturmayı amaçlar.
  2. Sinema ve felsefe alanlarının ikisine de eşit mesafede yaklaşır. Her iki alanın karşılaşması ve kesişmesi sonucu sinema felsefesi üzerine yeni tartışma, düşünme, soru sorma ve üretme biçimleri yaratmayı hedefler.
  3. Konu sınırlaması yoktur. Sinema, felsefe alanlarına ait özellikle sinema felsefesine odaklanan çalışmalara (yazılara) yer verilecektir.
  4. Çalışmaların yayımlanma sürecinde makalelerde akademik nitelikler, düşünce yazılarında ise entelektüel bir bakış açışı dikkate alınacaktır.
  5. Yazılar özgün olmalıdır.
  6. Yayın kurulu kararı ve yazarın onayı ile içerikler üzerinde her türlü değişiklik yapılabilir.
  7. Dergi sinema ve felsefe alanlarında yazanlar için yeni bir dil kurma, tartışma fırsatı sunar. Bu yeni dil arayışında örneklere yer verir.
  8. Dergi, felsefenin düşünsel ve kavramsal mirasından hareketle filmlerle çıktığı yolculuğunu gündelik yaşamın içinde sürdürmeyi ve üretmeyi hedefler. Bu çerçevede eleştirel ve yorumsayıcı bir bakışa sahiptir.   
  9. İçeriklerin üretiminde teorik ve pratik etkileşim, paylaşım esastır.
  10. SineFilozofi Dergisi akademik bir yapıyı korumakla beraber içeriğinde makalelerin yanı sıra filmler ve/veya sinema felsefesi ile ilgili görüş yazılarına, kitap kritiklerine, söyleşilere ve düşünce yazılarına yer vermektedir.