Kıskanmak Filminin Post-modern Felsefe Bağlamında Değerlendirilmesi

Ali Gürbüz

Öz


Zeki Demirkubuz’un Kıskanmak (2009) adlı filmi, diğer filmlerinde de gözlendiği gibi, insanın anlaşılması zor, karanlık tabiatının aydınlatılmasına yönelik felsefi bir sorgulama sonucunda daha açıklanabilir hale gelmektedir. İnsan tabiatının ayrılmaz bir parçası olan tutkular ve akılsallık, sathi açıklamalarla izah edilememektedir. Makalede, Demirkubuz’un açık bir şekilde ifade ettiği varoluşçu felsefi düşünceler, bu düşünceleri okumaya imkân veren felsefi eserler aracılığıyla yeni bir değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Kıskanmak filminin karakterlerine yön veren tutkular ve akılsallık, onlardaki karanlık tabiat da göz önünde bulundurularak, felsefi olarak aydınlatılmaya çalışılmıştır.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Bataille, Georges, (2014). İç Deney (M. M. Yakupoğlu, çev.). İstanbul: Yapı Kredi.

Çestov, Lev, (2007). Nietzsche ve Tolstoy’da İyilik Fikri (I. Ergüden, çev.). İstanbul: Versus.

Deleuze, Gilles, (2008). Spinoza Üzerine On Bir Ders (U. Baker, çev.). İstanbul: Kabalcı.

Nietzsche, Friedrich W., (2003). İnsanca Pek İnsanca 1 (M. Tüzel, çev.). İstanbul: İthaki.

Nietzsche, Friedrich W., (2013). Karışık Kanılar ve Özdeyişler – İnsanca Pek İnsanca 2 ( M. Tüzel, çev.). İstanbul: Türkiye İş Bankası.

Nietzsche, Friedrich W., (2014). Gezgin ve Gölgesi ( M. Tüzel, Çev.). İstanbul: Türkiye İş Bankası.

Spinoza, Baruch B., (2007). Tractatus Politicus ( M. Erşen, Çev.) Ankara: Dost.

Spinoza, Baruch B., (2009). Etika ( H. Z. Ülken, Çev.). Ankara: Dost.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.