Gotik Film: Bir Çerçeve Oluşturma Denemesi ve House of Usher

Fırat Osmanoğulları

Öz


Bu çalışmada gotik filmin ne olduğu ve hangi unsurları içerisinde barındırdığı açıklanmaya çalışılmıştır. Bunun için önce ‘gotik’ kavramının tarihsel süreçte uğradığı dönüşümler ele alınmıştır. Ardından gotik sanatın bir takım özelliklerine ve işlediği temalara yer verilmiş, bunları ortaya çıkaran düşünsel altyapı incelenmiştir. Bu temalar, özellikler ve düşünsel altyapı ışığında gotik filmin Amerika ve Avrupa’daki gelişimine odaklanılmış, çeşitli dönemlerde ve coğrafyalarda aldığı biçimler ortaya konmuştur. Bütün bunlardan hareketle, son olarak bir gotik film örneği olan Roger Corman’ın House Of Usher (1960) filmi analiz edilmiştir.      


Tam Metin:

PDF PDF

Referanslar


Bahtin, M. (2005). Rabelais ve Dünyası. Çev. Ç. Öztek. İstanbul: Ayrıntı.

Baker, U. (2011). Yüzeybilim Fragmanlar. İkinci Baskı. Birikim: İstanbul.

Botting, F. (1996). Gothic. London: Routledge.

Corman, R. (1998). How I Made A Hundred Movies In Hollywood and Never Lost A Dime. Da Capo Press: New York.

Corman, R. (2011). Roger Corman Interviews. Ed. Constantine Nasr. University Press of Mississippi Press: USA.

Curti, R. (2015). Italian Gothic Horror Films, 1957-1969. McFarland & Company: Jefferson,North Carolina

Davenport-Hines, Richard. (2005). Gotik Aşırılık, Dehşet, Kötülük ve Yıkımın Dört Yüz Yılı. Çev: Hakan Gür. Ankara: Dost.

Fisher, E. (2010). Sanatın Gerekliliği. Çev: Cevat Çapan. On Birinci Baskı. İstanbul: Payel.

Gracey, J. (2011). Dario Argento. Çev: Zeynel Gül. İstanbul: Kalkedon.

Halberstam, J. (1995). Skin Shows: Gothic Horror and the Technology of Monsters. Durham and London: Duke University Press.

Hopkins, L. (2005). Screening The Gothic. Austin: University of Teksas Press.

Kaye, H. (2012). “Gothic Film”. David Punter (Ed.), A New Companion to the Gothic, Oxford: Blackwell Publishing, s. 239-251.

Kerr, G. (2011). Avrupa’nın Kısa Tarihi. Çev. Cumhur Atay. İstanbul: Kalkedon.

Konuralp, S. (2002). “Hammer Stüdyosu ve Filmleri”. Geceyarısı Sineması, 14, s.10-19.

Kuzuoğlu, E. (2003). “Corman’ın ilk Poe Uyarlaması”. Geceyarısı Sineması, 16, s. 22-29.

Nietzsche, F. (2011). Tragedyanın Doğuşu. Çev: Mustafa Tüzel. İkinci Baskı. İstanbul: Türkiye İş Bankası.

Odell, C., Le Blane, M. (2011). Korku Sineması. Çev. Ali Toprak. İstanbul: Kalkedon.

Özkaracalar, K. (1999). “Vampir Dosyası-2: Dracula Filmleri”. Geceyarısı Sineması, 4, s. 2-15.

Özkaracalar, K. (2005). Gotik. İstanbul: L&M Yayınları.

Özkaracalar, K. (2007). Geceyarısı Filmleri. İstanbul: +1 Kitap.

Poe, E. A. (2015). Bütün Öyküleri / Cilt 1. Çev. Hasan Fehmi Nemli. İstanbul: İletişim.

Punter, D., Byron, G. (2004). The Gothic. Oxford: Blackwell Publishing.

Tohill, C., Tombs, P. (2005). Avrupa Seks ve Korku Sineması. Çev: Nilgün Birgül. İstanbul: Kabalcı.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.