Filmlerle Hatırlamak: Toplumsal Travmaların Sinemada Temsil Edilişi – Sevcan Sönmez - İnceleyen: Batu Anadolu

Batu Anadolu

Öz


Sevcan Sönmez’in Metis Yayınları’ndan çıkan “Filmlerle Hatırlamak: Toplumsal Travmaların Sinemada Temsil Edilişi” isimli kitabı, yukarıda bahsi geçen sorunun Türkiye sinemasını kapsamında sorulmasını sağlar. Kitabın temeli, yazarın “Sinema ve Toplumsal Bellek: Türkiye Sinemasında Travmatik Temsiller” başlıklı doktora tezine dayanır. Tezin kısaltılmış ve derlenmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkan kitapta özellikle 1990 sonrası yeni bir döneme girdiği çeşitli kaynaklarda ifade edilen Türkiye Sineması’nda – Yeni Dönem Türkiye Sineması olarak da adlandırılabilir- tarihsel olayların ve bu olayların ortaya çıkardığı travmaların nasıl işlendiği incelenir.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.