Eğri Drina’yı Düzeltenler : Krugovi Filmi’nde Kahramanlık, Kötülük ve Bağışlamanın İzlerini Sürmek

Emek Çaylı Rahte

Öz


Kötülüğün en radikal biçimlerinin gündelik hayatın olağan bir parçası halini aldığı Nazizm deneyimi, insanın anlama kapasitesini aşan bir zalimliğin cisimleşmesi olarak belleklerde yer edinmiştir. Tarihsel yaşanmışlıklar, özellikle savaş gibi, hukukun askıya alındığı koşullarda ve bireyin kendini kurtarmak için kritik kararlar almak zorunda kaldığı kriz ortamlarında kötülüğün varabileceği yerin sınırsız olduğunu göstermektedir. Diğer yandan, iyiliğin direngenliği kötülüğün sonsuz zaferine en büyük itirazı içinde barındırır. İnsanın, en temel insan hakkı olan yaşama hakkını her koşulda savunmanın sorumluluğu ile hareket ettiği, etik sınırının ayırdında olarak yeni bir şeyler başlatabilme kapasitesini ortaya koyabildiği örnekler kötülüğün karşısında iyiliğin oluşturduğu dengeyi akla getirmektedir. Kötülük ve iyiliğin kestirilemezliğini göz önünde bulundurarak bu çalışmada Krugovi Filmi’nin başkarakterleri üzerinden kahramanlık, kötülük, bağışlama ve yas gibi meseleler etrafında dolaşarak şiddet siyasetinin öznede yol açtığı tahribata karşılık bireyin öteki’ne duyduğu ahlaki sorumluluğa dair bir tartışma yürütülmek istenmektedir. Film’in anlatısal unsurlarına da söz konusu tartışmalarla ilişkileri çerçevesinde temas edilmektedir. Filmin yaşanmış bir hikâyeye dayanması nedeniyle, çözümlemelerde söz konusu hikâyenin baş aktörü, komşusunu korumanın bedelini kendi hayatıyla ödeyen Bosnalı Sırp Srdjan Aleksic’in hayatına ve Filmle ilişkisi çerçevesinde Bosna Savaşı sürecinde yaşananlara da yer verilmektedir. 

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.