Doğa, İnsan Ve Teknik: 50. Yılında 2001: Bir Uzay Macerası'nı Heidegger'le İzlemek

Deniz Kurtyılmaz

Öz


İnsan, kendisine mahsus bir bilinç sayesinde doğayı aşmakta ve bir uygarlık meydana getirmektedir. Duyulur dünyanın ötesinde bir gerçekliği sezme anlamında metafizik bir canlı olan insan, bu yetisi ile tekniği yaratarak doğayı egemenliği altına alır. Doğaya boyun eğdirme serüveni, bilincin ortaya çıkmasıyla başlamışsa da modern çağın gelişiyle iyiden iyiye hızlanmıştır. Fakat tam bu noktada, insanın kendi ürünü olan teknik, denetimden kurtulup, insanoğlunu kendi dayattığı bir varolma biçimine hapsetme tehdidini de taşımaktadır. Alman düşünür Heidegger’in felsefesinde izi sürülebilecek bu düşünceler ABD'li yönetmen Stanley Kubrick’in 2001: Bir Uzay Macerası adlı filminde de açıkça görülebilir. Bu anlamda çalışmamız, Kubrick’in filmini Heidegger’in tekniğe ilişkin düşünceleri ekseninde felsefi bir analize tabi tutmaktadır. Çalışma boyunca, filmin anlatısı ve felsefi düşünceler beraberce ele alınarak doğa, insan ve teknik arasındaki ilişkinin açığa çıkarılması amaçlanmıştır.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.