Deleuzyen Sinema: Minör Bir Oluş Olarak Sarmaşık Filminin Rizomatik Yapısı

Meral Özçınar

Öz


Özet
Deleuze Femis Sinema Okulu öğrencilerine verdiği seminere bir soruyla başlar: sinemada fikri olmak
ne demek? Eğer sinema yapmak gibi bir niyetimiz varsa, başka bir deyişle fikrimiz varsa bu ne anlama
gelir? Sinemada bir fikri olmak ne anlama gelir? Deleuze felsefede, edebiyatta, resimde ve bilimde bir
fikre sahip olunabileceğini ancak bu tarz bir fikrin adanmış olduğunu ve bu yönüyle Nietzsche’ci bir
şenlik olduğu vurgusunu yapar.
Deleuze felsefesi, kavram yaratma üzerine kuruludur. Belirli gelenekler üzerine kurulu dolayısıyla
hiyerarşik değil, bu hiyerarşiyi yerle bir eden, kendi kollarından üreyen, çoğalan rizomatik bir yapıya
sahiptir. Deleuze felsefesinin çoğulculuğu edebiyat, resim, sanat, sinema gibi farklı alanlarda düşünceler
üretmiş, felsefeyle ortak sorular soran diğer alanları birleştirmiştir. Bu nedenle herhangi bir alanda
Deleuzeyen okuma, Deleuze kavramlarının o alana uygulanmasını değil, o alanla çiftleşip farklı alanlar
üreterek çoğalması anlamını taşır.
Bu çalışma; Deleuze ve Guattari’nin Kafka metinlerinden yola çıkarak üretmiş oldukları minör edebiyat
kavramına ve onun sinemadaki karşılığı olan minör sinemaya odaklanmayı amaçlamaktadır.
Deleuze’ün Cinema 2: The Time Image metninde minör sinema üzerine yazmış olsa da minör sinema,
büyük ölçüde Deleuze üzerine çalışan kuramcılar tarafından geliştirilmiştir. Minör sinemayı, Deleuze
kavramları perspektifinden anlamaya çalışan bu çalışma; Tolga Karaçelik’in Sarmaşık filmini minör bir
oluş ve rizom çerçevesinden okumayı denemeyi hedeflemektedir.
Anahtar Kelimeler: minör edebiyat, rizom, yersizyurtsuzlaşma, minör sinema.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.