Dergimizin İlk Sayısında Hakemlik Görevi Üstlenen Hocalarımızın DikkatineSinefilozofi'nin ilk sayısında hakemlik görevi üstlenen hocalarımızın makalelere ilişkin değerlendirmelerini yaptıktan sonra değerlendirme formlarının her sayfada ıslak imza bulunan çıktılarını en kısa zamanda aşağıdaki adrese postalamaları önemle rica olunur.

(E-imza ile değerlendirme formlarını imzalama olanağı olan hocalarımız, değerlendirme formlarının e-imzalı dijital kopyalarını da tarafımıza gönderebilirler.)

Adres:

Doç.Dr. Aydan ÖZSOY
Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi / 52 No'lu Oda
8.Cad. 81. Sokak No:2  06490 Emek / Ankara"