İstatistikler

Yıl

<< 2019

Yayınlanmış sayılar: 1
Yayınlanmış öğerler: 14
Toplam başvuru sayısı: 14
Dğerlendirmeden geçmiş: 12
  Kabul (%): 12 (100%)
  Red (%): 0 (0%)
  Değerlendime süresi (Gün): 0
  Yayına kadar geçen süre (Gün): 0
Kayıtlı kullanıcılar: 848 (yeni 570)
Kayıtlı okuyucular 790 (yeni 570)