Kişiler ve Kurullar

Yayıncı

 1. Prof.Dr. Serdar Öztürk, Gazi Üniversitesi/ İletişim Fakültesi/ Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, Türkiye

Dergi Sahibi

 1. Prof.Dr. Serdar Öztürk, Gazi Üniversitesi/ İletişim Fakültesi/ Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, Türkiye
 2. Öğr. Gör. Kurtuluş Özgen, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Türkiye

Editör

 1. Doç.Dr. Aydan Özsoy, Gazi Üniversitesi / İletişim Fakültesi/ Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, Türkiye

Editör Yardımcısı

 1. Arş. Gör. Esra Güngör, Gazi Üniversitesi / İletişim Fakütesi / Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü, Türkiye
 2. Arş. Gör. Ümit Terzi, Gazi Üniversitesi/ İletişim Fakültesi/ Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, Türkiye
 3. Arş. Gör. Mustafa Kemal SANCAR, Batman Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü, Türkiye
 4. Arş. Gör. Işkın Özbulduk Kılıç, Gazi Üniveristesi, İletişim Fakültesi, Türkiye

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

 1. Prof.Dr. Serdar Öztürk, Gazi Üniversitesi/ İletişim Fakültesi/ Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, Türkiye

Yayın Kurulu

 1. Prof.Dr. Aynur Kerimova, Bakü Devlet Üniversitesi, Azerbaycan
 2. Prof.Dr. Lale Kabadayı, Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü, Türkiye
 3. Prof.Dr. Süreyya Çakır, Sakarya Üniversitesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Türkiye
 4. Prof.Dr. Serdar Öztürk, Gazi Üniversitesi/ İletişim Fakültesi/ Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, Türkiye
 5. Prof. Dr. Gülcan Seçkin, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, Türkiye
 6. Prof. Dr. Aslıhan Doğan Topçu, Mersin Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, Türkiye
 7. Assoc. Prof. Anna Stavrakopoulou, Theater Studies, Aristotle University of Thessaloniki, Yunanistan
 8. Doç.Dr. Aydan Özsoy, Gazi Üniversitesi / İletişim Fakültesi/ Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, Türkiye
 9. Doç.Dr. Gökhan Uğur, Beykent Üniversitesi - İletişim Fakültesi, Türkiye
 10. Yrd.Doç.Dr. Ersan Ocak, Bilkent Üniversitesi, İletişim ve Tasarım Bölümü, Türkiye
 11. Yrd. Doç. Dr. Selçuk Ulutaş, Nevşehir hacı bektaş veli üniversitesi güzel sanatlar fakültesi görsel iletişim ve tasarım bölümü, Türkiye

Bilim, Sanat ve Danışma Kurulu

 1. Prof.Dr. Aynur Kerimova, Bakü Devlet Üniversitesi, Azerbaycan
 2. Prof. Dr. Gülcan Seçkin, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, Türkiye
 3. Prof.Dr. Ata Yakup Kaptan, Ordu Üniversitesi, Türkiye
 4. Prof.Dr. Lale Kabadayı, Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü, Türkiye
 5. Prof.Dr. Serdar Öztürk, Gazi Üniversitesi/ İletişim Fakültesi/ Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, Türkiye
 6. Prof. Dr. G. Deniz Bayrakdar, Kadir Has Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Türkiye
 7. Doç.Dr. İbrahim Hakan Dönmez, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi, Türkiye
 8. Doç. Dr. Aytül Tamer Tosun, Gazi Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, Türkiye
 9. Doç.Dr. Burcu Şimşek, HÜ İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Bölümü, Türkiye
 10. Prof. Dr. Aslıhan Doğan Topçu, Mersin Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, Türkiye
 11. Doç.Dr Emine Uçar İlbuğa, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi, Türkiye
 12. Doç. Dr. Gülsüm Depeli, HÜ İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Bölümü, Türkiye
 13. Doç. Dr. Barış Bulunmaz, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü, Türkiye
 14. Doç.Dr. Meral Serarslan, Selçuk Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü, Türkiye
 15. Doç.Dr. Aydan Özsoy, Gazi Üniversitesi / İletişim Fakültesi/ Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, Türkiye
 16. Doç. Dr. Mehmet Yılmaz, Ordu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü
 17. Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Emrah Çağlıyan, Başkent Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü, Türkiye
 18. Yrd. Doç. Engin Ümer, Ordu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Türkiye
 19. Doç. Dr. Gürsel Yaktıl Oğuz, Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi, Sinema-Televizyon Bölümü, Türkiye
 20. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Soydan, Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi, Türkiye
 21. Yrd. Doç.Dr. Esra İlkay KELOĞLU İŞLER, Gazi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Türkiye
 22. Yrd.Doç.Dr. Emek Çaylı, HÜ İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Bölümü, Türkiye
 23. Yrd. Doç. Dr. Cengiz Temuçin Asiltürk, Beykent Üniversitesi - Sinema ve Televizyon Bölümü, Türkiye
 24. Yrd.Doç Ümit Güvendi Ulutaş, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü, Türkiye
 25. Doktora Öğrencisi Fırat Osmanoğulları, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi RTS Bölümü, Türkiye
 26. Tamer Ertangil, Türkiye
 27. Araştırma Görevlisi Sarper Bütev, Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo,Televizyon ve Sinema ABD - Radyo,Tv ve Sinema Bölümü., Türkiye

Web Tasarımı

 1. Arş. Gör. Emrah Ayaşlıoğlu, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi, Türkiye
 2. Arş. Gör. Ümit Terzi, Gazi Üniversitesi/ İletişim Fakültesi/ Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, Türkiye

Logo

 1. Öğr. Gör. Serpil Kaptan, Ondokuz Mayıs Ünv. SMYO Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü, Türkiye

Grafik - Tasarım

 1. Öğr. Gör. Serpil Kaptan, Ondokuz Mayıs Ünv. SMYO Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü, Türkiye
 2. Batuhan Boz, Türkiye
 3. Öğr. Gör. Barbaros GÜRÇAY, Gazi Üniversitesi